Linkbuilding - jaký postup je nejlepší?

 

Pokud chcete, aby vám budování odkazů přineslo očekávané vylepšení pozic ve vyhledávačích, potřebujete nejdříve zvolit ten správný postup. Bohužel nic jako univerzální návod neexistuje. Zkušení linkbuildeři však vychází z obecnějších zásad, které stačí přizpůsobit konkrétnímu webu a přidat špetku kreativity. Jak tedy postupovat při získávání odkazů?

Postupně

Sehnat tisíc odkazů během jednoho dne a další tři měsíce nic nedělat je špatné rozhodnutí. Podle zkušeností mnoha odborníků vyhledávače takové odkazy vyhodnotí jako "umělé" a nebudou jim přisuzovat žádnou (nebo jen minimální váhu). Mnohem lepší je proto získávat odkazy postupně tak, jako by je získával kvalitní obsah sám od sebe.

S důrazem na kvalitu

V linkbuildingu stále více platí, že je lepší mít méně kvalitnějších odkazů než větší počet těch méně hodnotných. Proto se vyplatí usilovat o odkazy z autoritativních zdrojů, které je obtížnější získat. Odkazy ze stovek katalogů s nulovým přínosem nebo z penalizovaných PR webů dnes nemají žádný smysl.

Efektivně

Začínající linkbuildeři často stráví svou prací mnohem více času než zkušenější odborníci. Budování zpětných odkazů tak není efektivní z časové ani finanční stránky.

Promyšleně

V některých případech je nejlepší získat odkaz výměnou, jindy koupí nebo třeba barterem (výměnou za jinou službu). A právě zkušený linkbuilder pozná, která z variant je pro klienta nejvýhodnější. Stejně promyšleně je přitom vhodné přistupovat k volbě anchor textu (textu odkazu). 

Strategicky

Linkbuilding není jednorázová záležitost. Právě dlouhodobé úsilí odměňují vyhledávače nejlépe - vysokou návštěvností a dobrými pozicemi. Určitou péči je vhodné věnovat i již získaným odkazům a monitoringu jejich existence, okolním odkazům, změnám obsahu stránky případně celého webu.

Pokud chcete pro svůj web nebo e-shop získat kvalitní odkazy, prohlédněte si naši nabídku linkbuildingu.